Wednesday, 30/09/2020 - 22:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG NHÉ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN MƯỜNG NHÉ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN, DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC – XÓA MÙ CHỮ NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 1164/QĐ-UBND, ngày 8/11/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập các đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ các huyện, thị xã, thành phố năm 2019.

Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ huyện Mường Nhé từ ngày 25/11 đến ngày 27/11/2019.

Sáng ngày 27/11/2019 phiên họp tổng kết công tác kiểm tra PCGD – XMC năm 2019 diễn ra tại trường Mầm non Hoa Ban

          Tham gia phiên họp tổng kết có đồng chí: Đào Thái Lai - Trưởng phòng GDTH - Phó trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên của đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND; đồng chí: Pờ Diệu Ninh - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ huyện Mường Nhé và các thành viên Ban chỉ đạo; các đồng chí lãnh đạo, viên chức phòng Giáo dục và Đào tạo; đại diện cán bộ quản lý của 38 đơn vị trường trong toàn huyện.

Đồng chí: Pờ Diệu Ninh - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ huyện Mường Nhé phát biểu tại buổi tổng kết

Đồng chí: Đào Thái Lai - Trưởng phòng GDTH - Phó trưởng đoàn kiểm tra chúc mừng kết quả của BCĐ phổ cập giáo dục xóa mù chữ huyện Mường Nhé đã đạt được trong năm 2019 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC – XÓA MÙ CHỮ NĂM 2019

1. Giáo dục Mầm non

Số trẻ 5 tuổi ra lớp: 1.475/1.475, tỉ lệ 100%;

Tổng số trẻ 5 tuổi được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: 1.348/1.359 trẻ, tỷ lệ 99,19%;

Số trẻ 5 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục 14/14 cháu, tỉ lệ 100%;

Số xã đạt chuẩn PCGDMNTNT: 11/11, tỉ lệ 100%;

Huyện duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT.

2. Giáo dục Tiểu học

Số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1: 1.359/1.359, tỉ lệ 100%;

Số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 1.016/1.043, tỉ lệ 97,41%;

Số xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2: 11/11, tỉ lệ 100%;

Số xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3: 8/11, tỉ lệ 72,7%;

Huyện đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 2.

3. Giáo dục Trung học

Số trẻ tốt nghiệp Tiểu học vào lớp 6 (2 hệ): 1.032/1.040; tỉ lệ 99,2%;

Số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS năm qua: 881/892; tỉ lệ 98,77%;

Số trẻ độ tuổi 15-18  TN THCS (2 hệ): 3.014/3.271, tỉ lệ 92%;

Số xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1: 11/11, tỉ lệ 100%;

Số xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2: 11/11, tỉ lệ 100%;

Số xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3: 1/11, tỉ lệ 9,1%;

Huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2.

4. Công tác Xóa mù chữ

Số xã đạt chuẩn XMC mức độ 1: 11/11, tỉ lệ 100%;

Số xã đạt chuẩn XMC mức độ 2: 9/11, tỉ lệ 81,8%;

Huyện đạt chuẩn XMC mức độ 1.

II. MỤC TIÊU CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC XOÁ MÙ CHỮ HUYỆN MƯỜNG NHÉ NĂM 2020

1. Giáo dục Mầm non

Tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi trong những năm tiếp theo.

Năm 2020 duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT ở 11/11 xã;

Nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ  tại các trường mầm non đảm bảo an toàn, học sinh được học chương trình GDMN do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

Bằng mọi biện pháp huy động tối đa số lượng trẻ trong độ tuổi ra lớp. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non theo các lĩnh vực phát triển đạt 95% trở lên. Đảm bảo trẻ được học 2 buổi trên ngày, được học và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100 % trở lên;

Đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng nhu cầu dạy và học;

Tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất cho công tác Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn.

2. Giáo dục Tiểu học   

Tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch phổ cập GDTH mức độ 3 toàn huyện, các trường học làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo phổ cập cấp xã tổ chức tốt việc phối hợp các lực lượng để nâng cao chất lượng giáo dục;

Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp và chương trình kiên cố hoá trường lớp, xây dựng phòng chức năng, phòng công vụ, phòng ở cho học sinh dân tộc bán trú; tăng cường cơ sở vật chất, tạo dựng cảnh quan môi trường sư phạm, xây dựng nền nếp trường lớp học. Chỉ đạo, nâng cao chất lượng các hoạt động của trường nội trú, bán trú dân nuôi, quản lý và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đặc biệt quan tâm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh;

Nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên về công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, tổ chức các hoạt động giáo dục; đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh đặc biệt là học sinh dân tộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện có hiệu quả chương trình Công nghệ giáo dục - Tiếng Việt lớp 1, mô hình trường học mới Việt Nam, bàn tay nặn bột, phương pháp dạy học mĩ thuật theo Đan Mạch. Triển khai hiệu quả Chương trình tiếng Anh lớp 3,4,5 bắt buộc (4 tiết/tuần) ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT, ngày 12/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào. Phối hợp với Phòng Nội vụ tuyển dụng các loại hình giáo viên đáp ứng yêu cầu cho việc nâng cao chất lượng giáo dục các môn học;

Nâng cao chất lượng học sinh học 2 buổi/ngày, tập trung vào hai môn Toán và Tiếng Việt. Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo văn bản hợp nhất số 03/TT- BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội để học sinh tiểu học được tiếp cận công nghệ thông tin và học môn tin học tự chọn;

Chỉ đạo các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tôn tạo cảnh quan trường lớp xanh - sạch - đẹp an toàn và thân thiện. Tăng cường đầu tư, tập trung các nguồn lực cho công tác thực hiện phổ cập giáo dục. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây nhà công vụ giáo viên và nhà ở cho học sinh bán trú. Xây dựng đội ngũ giáo viên đồng bộ về cơ cấu, nâng cao trình độ cho giáo viên và cán bộ quản lý về chuyên môn nghiệp vụ;

Bổ sung thiết bị dạy học đồng bộ: các phòng thiết bị, thư viện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cung cấp thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, góp phần tích cực vào đổi mới phương pháp dạy học ở cấp học tiểu học;

Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2025, định hướng đến 2030, triển khai đúng tiến độ các chương trình, đề án của tỉnh, của huyện. Củng cố tăng cường cơ sở vật chất, tạo dựng cảnh quan môi trường sư phạm, xây dựng nền nếp trường lớp, xanh - sạch - đẹp; an toàn, thân thiện.

3. Giáo dục Trung học

Đảm bảo các điều kiện về đội ngũ giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT;

Duy trì số xã đạt chuẩn PCGD THCS Mức độ 2: 11/11 xã đạt 100%;

Số xã đạt chuẩn PCGD THCS Mức độ 3: 3/11 xã đạt 27,3%;

Tích cực bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên;

Nâng cao chất lượng PCGD THCS.

4. Công tác Xóa mù chữ

Duy trì kết quả chống mù chữ độ tuổi 15- 25 đạt 98,6%, 15-35 đạt 98,42%, 15- 60 đạt 96,8%. Nâng cao chất lượng giáo dục xóa mù chữ, tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; nâng cao nhận thức và nhu cầu học của mọi đối tượng người học, tạo thành phong trào toàn dân học tập, xây dựng xã hội học tập liên tục, thường xuyên, suốt đời; duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; phấn đấu năm 2020 có 100% số xã, đạt xóa mù chữ  mức độ 1 và mức độ 2; nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tại các đơn vị còn thấp, chưa vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Mường Toong đại diện Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ các xã hứa quyết tâm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2020.

 

 

                                                  Tác giả: Bùi Công Hòa

                                              Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết