Saturday, 22/01/2022 - 17:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG NHÉ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG NHÉ KHAI MẠC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021 CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN

Sáng ngày 05/8/2021, Ban Chỉ đạo Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé khai mạc 35 điểm cầu bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện.

         Thực hiện theo Văn bản số 1618/SGDĐT-GDTX&CN ngày 12/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 03/KH-BTGHU ngày 06/7/2021 của Ban Tuyên giáo giáo Huyện ủy và để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé tổ chức lớp học bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 35 điểm cầu, tổng số 1007 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn.

 

 

 

Phòng họp được bố trí ghế ngồi đảm bảo dãn cách theo quy định

          Tham dự tại điểm cầu chính đặt tại phòng hội đồng trường PTDTBT THCS Mường Nhé có đồng chí: Trịnh Duy Đáp - Phó ban Tuyên giáo huyện Mường Nhé - Giảng viên; đồng chí Trần Thị Hải - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; viên chức các tổ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn của trường PTDTBT THCS Mường Nhé.

Đồng chí Trần Thị Hải - Phó trưởng phòng quán triệt nội quy lớp tập huấn tới 35 điểm cầu

Quang cảnh phòng tập huấn tại điểm cầu chính

          Đợt bồi dưỡng chính trị hè năm nay được tổ chức trong 01 ngày. Cán bộ quản lý, giáo viên các trường học sẽ được tiếp thu một số nội dung cơ bản, cốt lõi những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trịnh Duy Đáp - Phó ban Tuyên giáo huyện Mường Nhé truyền đạt nội dung các chuyên đề

Qua bồi dưỡng chính trị hè góp phần nâng cao nhận thức, giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, nêu cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành giáo dục được cập nhật những thông tin chính thống, có định hướng tư tưởng, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng của Ngành giáo dục và đào tạo theo yêu cầu phát triển của huyện Mường Nhé.


Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết